شرکت سالید یکی از شرکتهای مطرح در تولید قطعات پلاستیک و ساخت قالب پلاستک ، ساخت قالب دایکاست ، ساخت قالبهای صنعتی ، ساخت قالبهای تزریقی ، حکاکی لیزری فلزات است. این شرکت برای آشنایی علاقه مندان با نام های تجاری و اختصاری پلاستیک های معمول این مقاله را ارائه کرده است.

تنوع پلیمرها با نام های تجاری متفاوت بسیار زیاد است. اما در این بین استفاده از نام های تجاری برای شناسایی مواد پایه آن بسیار معمول است. در زیر به برخی از این اختصارات بکار رفته اشاره می گردد.

نام های تجاری و اختصاری پلاستیک های معمول

Thermoplastic Elastomer (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر

Polyaryletherketone (PAEK)

پلی آریلات کتون

Acrylonitrile Ethylene Styrene (AES)

آکریلونیتریل اتیلن استایرین

Thermoplastic Polyurethane (TPU)

ترموپلاستیک پلی یورتان

Polyamide (Nylon)

پلی آمید یا نایلن

Acrylonitrile Styrene (AS)

آکریلونیتریل استایرین

Thermoset (TS)

ترموست

Polybenzimidazole (PBI)

پلی بنزیمیدازول

Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)

آکریلونیتریل استایرین آکریلات

Thermoset Elastomer (TSE)

ترموست الاستومر

Polybutadiene Rubber (PBR)

پلی بوتادی ان رابر

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

آکریلونیتریل بوتادی ان استایرین

Diallyl Phthalate (DAP)

دایلیل فتالات

Polybutylene (PB)

پلی بوتیلن

Acrylic (Acrylic)

آکریلیک

Dicyclopentadiene (DCPD)

دی سیکلوپنتا دی ان

Polyparaxylylene (PPX)

پلی پارا زایلن

Alphamethylstyrene (AMS)

آلفا متیل استایرن

Cellulose Acetate (CA)

سلولز استات

Polypropylene (PP)

پلی پروپیلن

Alkyd (Alkyd)

آلکید

Silicone (Silicone)

سیلیکون

Polysulfone (PSU)

پلی سولفون

Epoxy (Epoxy)

اپوکسی

Fluoropolymer (Fluoropolymer)

فلوروپلیمر

Polyphenylene Ether (PPE)

پلی فنیل اتر

Acetal (Acetal)

استال

Phenolic (Phenolic)

فنولیک

Polyphenylene Sulfide (PPS)

پلی فنیلسولفید

Styrene Acrylonitrile (SAN)

استایرن اکریلونیتریل

Furan (Furan)

فوران

Polycaprolactone (PCL)

پلی کاپرولاکتون

Styrene Acrylonitrile Silicone (SAS)

استایرن اکریلونیتریل سیلیکون

Styrene Maleic Anhydride (SMA)

مالئیک انیدرید

Polyketone (PK)

پلی کتون

Styrenic + Vinyl + Acrylonitrile (SVA)

استایرن وینیل آکریلونیتریل

Maleic Anhydride Grafted Polymer (MAH-g)

مالئیک انیدرید گرافت شده

Polycarbonate (PC)

پلی کربنات

Urea (Urea)

اوره

Methyl Cellulose (MC)

متیل سلولز

Polylactic Acid (PLA)

پلی لاکتیک اسید

Polyether Imide (PEI)

پلی اتر ایمید

Methyl Methacrylate (MM)

متیل متاکریلات

Polymethylpentene (PMP)

پلی متیل پنتن

Polyethylene (PE)

پلی اتیلن

Melamine (Melamine)

ملامین

Polyvinyl Chloride (PVC)

پلی وینیل کلراید

Polyethylene Naphthalate (PEN)

پلی اتیلن نفتالات

Vinyl Alcohol (VOH)

ونیل الکل

Polyurethane (PUR)

پلی یورتان

Polystyrene (PS)

پلی استایرن

Ionomer (Ionomer)

یونومر

Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU)

پلی یورتان ترموست الاستومر

Polyester (Polyester)

پلی استر

Proprietary (Proprietary

 

Liquid Crystal Polymer (LCP)

پلیمر کریستال مایع

Polyolefin (Polyolefin)

پلی الفین

Unspecified (Unspecified)

عمومی

Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers)

پلیمر های زیست تخریب پذیر

Polyimide (PI)

پلی ایمید

Thermoplastic Elastomer (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر

Thermoplastic, Unspecified (TP, Unspecified)

ترموپلاستیک

Polyarylate (Polyarylate)

پلی آریلات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *